The future of MSSP

בעתיד של שירותי אבטחת מידע מנוהלים (MSSP), נראה כי יהיה שחקן דומיננטי שישלוט בשוק, אך זה לא יהיה יצרן. הסיבה לכך היא שאף יצרן אינו מסוגל לכסות את כל התחומים באבטחת מידע ולהציע את המיטב בכל אחד מהם, במיוחד כאשר התחום נמצא בתנודתיות תדירה. כדי להציע שירות איכותי במחיר תחרותי, יש צורך בגמישות ובחירות מרובות של יצרנים, ולא בהסתמכות על יצרן יחיד.

 

לכן, המודל המועדף יכלול שילוב של מוצרים משני יצרנים שונים לכל קטגוריה, כגון שני מערכות DLP, תוך שמירה על יכולת תמיכה גבוהה מזו של היצרן. זה יאפשר ל-MSSP להציע חבילה מקיפה של מוצרי ושרותי הגנה, תוך כדי יצירת אוטומציות מתקדמות לפריסה, התקנה, קונפיגורציה וניטור, שדורשות ידע ועבודה משמעותיים.

בשנים האחרונות, חלק מהיצרנים החלו להתאים את עצמם לדרישות השוק ולהציע מוצרים גם לארגונים קטנים. אך לעיתים, היצרנים המובילים אינם מעורבים במהלך זה, והמוצרים שהם מציעים אינם תמיד זהים או נגישים מבחינת המחיר. חברות MSP שהחלו להרחיב את היצעם בתחום אבטחת המידע עדיין לא מובילות בתחום זה, ולכן הפתרונות שהם מציעות אינם מספקים במלואם את הצרכים. ספקים קטנים לעיתים אינם מכירים לעומק את המוצרים שהם מציעים, מה שמוביל לחוסר יעילות ולעלויות גבוהות יותר.

Skip to content